Skip to content
  1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia przesłania zgłoszenia do Klienta.
  2. Dodatkowo rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy maksymalnie do 24.03.2024 r do godz. 23:59. 
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Dostawcę – za pośrednictwem Pośrednika – o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – wysłane pocztą elektroniczną na adres kontakt@konferencje-dechra.pl
  4. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Dostawca – za pośrednictwem Pośrednika – został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. 
  5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi po 24 marca 2024 r.