Prelegenci

Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Neapolu w 1993 roku. Począwszy od pierwszych lat pracy interesował się dermatologią, co pogłębiał, uczestnicząc w wielu kongresach i kursach we Włoszech oraz za granicą. W latach 1996-1998 uczestniczył w zaawansowanym kursie w European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS), a w 2000 roku ukończył pierwszą część European College of Veterinary Dermatology (ECVD). Jest członkiem ESVD i SIDEV (Italian Society of Veterinary Dermatology) od ich powstania i pełnił role składnika przez 6 lat. 

Jest prelegentem na wielu kursach oraz kongresach we Włoszech oraz za granicą, a także autorem niezwykle praktycznego podręcznika wydanego w 2017 roku - „Canine and Feline Skin Cytology: A Comprehensive and Illustrated Guide to the Interpretation of Skin Lesions via Cytological Examination”. Jest konsultantem w kilku prywatnych klinikach oraz w laboratorium „Mylav” w Mediolanie.

Francesco Albanese, DVM, ESVD, ECVD

Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Neapolu w 1993 roku. Począwszy od pierwszych lat pracy interesował się dermatologią, co pogłębiał, uczestnicząc w wielu kongresach i kursach we Włoszech oraz za granicą. W latach 1996-1998 uczestniczył w zaawansowanym kursie w European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS), a w 2000 roku ukończył pierwszą część European College of Veterinary Dermatology (ECVD). Jest członkiem ESVD i SIDEV (Italian Society of Veterinary Dermatology) od ich powstania i pełnił role składnika przez 6 lat. Jest prelegentem na wielu kursach oraz kongresach we Włoszech oraz za granicą, a także autorem niezwykle praktycznego podręcznika wydanego w 2017 roku – „Canine and Feline Skin Cytology: A Comprehensive and Illustrated Guide to the Interpretation of Skin Lesions via Cytological Examination”. Jest konsultantem w kilku prywatnych klinikach oraz w laboratorium „Mylav” w Mediolanie.
Joanna Karaś-Tecza, specjalistka chorób psów i kotów, jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie i dermatologicznych studiów podyplomowych w European School for Advanced Veterinary Studies w Luksemburgu. Autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych z dermatologii, onkologii i cytologii skóry. Współautorka „Śledztwo na cztery ręce i mikroskop”, czyli pierwszego kryminału dermatologicznego dla lekarzy weterynarii, redaktor i współautorka przewodnika „Atopia”. Wykładowca Podyplomowego Studium Chorób Psów i Kotów corocznie prowadzi wykłady w wielu miastach Polski. Prowadzi specjalistyczny Gabinet Dermatologiczny dla psów i kotów „Dermawet” w Warszawie.

lek. wet. Joanna Karaś-Tęcza

Joanna Karaś-Tecza, specjalistka chorób psów i kotów, jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie i dermatologicznych studiów podyplomowych w European School for Advanced Veterinary Studies w Luksemburgu. Autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych z dermatologii, onkologii i cytologii skóry. Współautorka „Śledztwo na cztery ręce i mikroskop”, czyli pierwszego kryminału dermatologicznego dla lekarzy weterynarii, redaktor i współautorka przewodnika „Atopia”. Wykładowca Podyplomowego Studium Chorób Psów i Kotów corocznie prowadzi wykłady w wielu miastach Polski. Prowadzi specjalistyczny Gabinet Dermatologiczny dla psów i kotów „Dermawet” w Warszawie.
Francesco Porciello obecnie obejmuje stanowisko profesora na Uniwersytecie w Perugii i jest dyrektorem Veterinary Teaching Hospital. Większość czasu spędza w gabinecie kardiologicznym i ultrasonograficznym szpitala Veterinary Teaching Hospital, gdzie zajmuje się głównie kardiologią psów i kotów, ultrasonografią jamy brzusznej i onkologiczną oraz badaniem dopplerowskim. Jest zaangażowany w badania dotyczące echokardiografii, monitoringu metodą Holtera, pomiaru ciśnienia u psów, kotów i koni, i we wprowadzanie innowacyjnych technik diagnostycznych.

W ciągu ostatnich 11 lat zaproponował i skonsolidował wiele technik kardiologii interwencyjnej pod kontrolą echograficzną (walwuloplastyka płucna, implantacja rozruszników serca, zastosowanie ACDO w przypadku przetrwałego przewodu tętniczego oraz postępowanie w przypadku serca trójprzedsionkowego).

Współpracuje z grupą badawczą Italian Observatory for Feline HCM, która zbiera dane kliniczne i epidemiologiczne jako podstawę do poprawy genetycznej ras kotów. Uczestniczy także w organizacji Veterinary Italian Observatory for Hereditary Heart Disease oraz współpracuje z ENCI (National  Kennel Club) w związku z badaniami na temat kardiomiopatii rozstrzeniowej u dobermanów.

Pełnił rolę recenzenta artykułów w krajowych i międzynarodowych czasopismach (Ippologia, Veterinaria, Journal of Veterinary Cardiology, Journal of Veterinary Internal Medicine, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials). Jest autorem ponad 150 prac naukowych, podręczników, rozdziałów w podręcznikach i materiałów konferencyjnych.

Francesco Porciello, DVM, Professor of Internal Medicine

Francesco Porciello obecnie obejmuje stanowisko profesora na Uniwersytecie w Perugii i jest dyrektorem Veterinary Teaching Hospital. Większość czasu spędza w gabinecie kardiologicznym i ultrasonograficznym szpitala Veterinary Teaching Hospital, gdzie zajmuje się głównie kardiologią psów i kotów, ultrasonografią jamy brzusznej i onkologiczną oraz badaniem dopplerowskim. Jest zaangażowany w badania dotyczące echokardiografii, monitoringu metodą Holtera, pomiaru ciśnienia u psów, kotów i koni, i we wprowadzanie innowacyjnych technik diagnostycznych. W ciągu ostatnich 11 lat zaproponował i skonsolidował wiele technik kardiologii interwencyjnej pod kontrolą echograficzną (walwuloplastyka płucna, implantacja rozruszników serca, zastosowanie ACDO w przypadku przetrwałego przewodu tętniczego oraz postępowanie w przypadku serca trójprzedsionkowego). Współpracuje z grupą badawczą Italian Observatory for Feline HCM, która zbiera dane kliniczne i epidemiologiczne jako podstawę do poprawy genetycznej ras kotów. Uczestniczy także w organizacji Veterinary Italian Observatory for Hereditary Heart Disease oraz współpracuje z ENCI (National Kennel Club) w związku z badaniami na temat kardiomiopatii rozstrzeniowej u dobermanów. Pełnił rolę recenzenta artykułów w krajowych i międzynarodowych czasopismach (Ippologia, Veterinaria, Journal of Veterinary Cardiology, Journal of Veterinary Internal Medicine, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials). Jest autorem ponad 150 prac naukowych, podręczników, rozdziałów w podręcznikach i materiałów konferencyjnych.
Kierownik Katedry Diagnostyki i Nauk Klinicznych Wydziału Nauk Weterynaryjnych i Biologicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2013-2017 Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,  2006 – 2017 Kierownik Zakładu Diagnostyki Klinicznej Zwierząt Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Była Przewodniczącą Sekcji Kardiologicznej i Komisji Stałej ds. Certyfikacji Wad Wrodzonych Zwierząt Towarzyszących Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, wice-przewodnicząca Komisji Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział Wrocław, przewodniczącą Komisji Klinicznej Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. Główne kierunki badawcze: techniki obrazowe w diagnostyce klinicznej chorób zwierząt, diagnostyka i leczenie niewydolności krążeniowo-oddechowej zwierząt domowych, diagnostyka i leczenie wrodzonych wad serca. Autorka lub współautorka 312 artykułów, książek: Praktyczna Elektrokardiografia małych zwierząt”, „Badanie echokardiograficzne psów i kotów”, dwóch skryptów i wielu prac na konferencjach krajowych i zagranicznych. Kierownik 5 projektów badawczych. Wykonawca w wielu projektach krajowych i europejskich. Organizator i współorganizator licznych konferencji, seminariów i warsztatów dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz hodowców psów. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologów Weterynaryjnych, Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz PSLWMZ.

prof. dr hab. Urszula Pasławska

Kierownik Katedry Diagnostyki i Nauk Klinicznych Wydziału Nauk Weterynaryjnych i Biologicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2013-2017 Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2006 – 2017 Kierownik Zakładu Diagnostyki Klinicznej Zwierząt Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Była Przewodniczącą Sekcji Kardiologicznej i Komisji Stałej ds. Certyfikacji Wad Wrodzonych Zwierząt Towarzyszących Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, wice-przewodnicząca Komisji Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział Wrocław, przewodniczącą Komisji Klinicznej Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. Główne kierunki badawcze: techniki obrazowe w diagnostyce klinicznej chorób zwierząt, diagnostyka i leczenie niewydolności krążeniowo-oddechowej zwierząt domowych, diagnostyka i leczenie wrodzonych wad serca. Autorka lub współautorka 312 artykułów, książek: Praktyczna Elektrokardiografia małych zwierząt”, „Badanie echokardiograficzne psów i kotów”, dwóch skryptów i wielu prac na konferencjach krajowych i zagranicznych. Kierownik 5 projektów badawczych. Wykonawca w wielu projektach krajowych i europejskich. Organizator i współorganizator licznych konferencji, seminariów i warsztatów dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz hodowców psów. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologów Weterynaryjnych, Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz PSLWMZ.
Stopnień doktora nauk weterynaryjnych uzyskała w 2006 roku. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie i dyscyplinie nauk weterynaryjnych uzyskała na podstawie dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej „Zastosowania nowych markerów elektrokardiograficznych i biochemicznych u psów z chorobami serca w ocenie rokowania” w 2013, a następnie tytuł profesora nauk weterynaryjnych w 2019 roku. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Chorób Wewnętrznych z Klinika Chorób Koni, Psów i Kotów UPWr. Odbyła liczne staże krajowe i zagraniczne, które pozwoliły mi na poszerzanie wiedzy i uczenie się nowych technik diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach serca m.in. Cardiac Arrhythmia Service and Electrophisiology Laboratory Stanford University School of Medicine. Autorka licznych publikacji w czasopismach z listy JCR, redaktor działu kardiologia w “Weterynaria w Praktyce” oraz “Polimery w medycynie”, autorka licznych artykułów z zakresu kardiologii dla lekarzy weterynarii oraz książek „Interpretacja EKG psa i kota” i „Kardiologia psów i kotów w praktyce”, a także promotor i recenzent prac doktorskich. 
Prywatnie: mama Mikołaja (17 lat) i Nadii (8 lat), zapalona żeglarka i miłośniczka gór.

prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak

Stopnień doktora nauk weterynaryjnych uzyskała w 2006 roku. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie i dyscyplinie nauk weterynaryjnych uzyskała na podstawie dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej „Zastosowania nowych markerów elektrokardiograficznych i biochemicznych u psów z chorobami serca w ocenie rokowania” w 2013, a następnie tytuł profesora nauk weterynaryjnych w 2019 roku. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Chorób Wewnętrznych z Klinika Chorób Koni, Psów i Kotów UPWr. Odbyła liczne staże krajowe i zagraniczne, które pozwoliły mi na poszerzanie wiedzy i uczenie się nowych technik diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach serca m.in. Cardiac Arrhythmia Service and Electrophisiology Laboratory Stanford University School of Medicine. Autorka licznych publikacji w czasopismach z listy JCR, redaktor działu kardiologia w “Weterynaria w Praktyce” oraz “Polimery w medycynie”, autorka licznych artykułów z zakresu kardiologii dla lekarzy weterynarii oraz książek „Interpretacja EKG psa i kota” i „Kardiologia psów i kotów w praktyce”, a także promotor i recenzent prac doktorskich. Prywatnie: mama Mikołaja (17 lat) i Nadii (8 lat), zapalona żeglarka i miłośniczka gór.
Peter Kronen ukończył wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Moniachium w Niemczech. Po ukończeniu studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Pisie, pracował w klinice małych zwierząt w Toskanii, gdzie rozwijał swoje zainteresowanie Anestezjologią, Anlagezją i Intensywną Terapią. Odbył szkolenie w Brigham and Women’s Research Center w Bostonie (MA,USA) a następnie ukończył rezydenturę na Uniwersytecie Cornella w Nowym Jorku, gdzie prowadził projekty badawcze i dydaktyczne w Wietnamie i na Wyspach Guam.

Następnie został wykładowcą anestezjologii i intensywnej terapii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Po powrocie do Europy pracował na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria).
W 2006 roku wraz z Prof. Urs Schatzmann założył VAS – pierwszy poza USA międzynarodowy ośrodek edukacyjny z zakresu Anestezjologii i Analgezji weterynaryjnej. Od tamtego czasu powstały liczne projekty badawcze, edukacyjne oraz współpraca kliniczna, ale Peter w dalszym ciągu jest aktywnie związany z Uniwersytetem w Zurychu i jest liderem grupy Experimental Anaesthesia and Analgesia in the CABMM (Center for Applied Biotechnology and Molecular Medicine) – częścią Competence Center of the ETH and the University of Zürich.

W roku 2008 Peter utworzył VASTA – pierwszą i jedyną międzynarodową szkołę, która kształci na poziomie międzynarodowym lekarzy weterynarii, techników i pielęgniarki.

Peter Kronen, DVM, ECVAA, Dr. med. vet.

Peter Kronen ukończył wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Moniachium w Niemczech. Po ukończeniu studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Pisie, pracował w klinice małych zwierząt w Toskanii, gdzie rozwijał swoje zainteresowanie Anestezjologią, Anlagezją i Intensywną Terapią. Odbył szkolenie w Brigham and Women’s Research Center w Bostonie (MA,USA) a następnie ukończył rezydenturę na Uniwersytecie Cornella w Nowym Jorku, gdzie prowadził projekty badawcze i dydaktyczne w Wietnamie i na Wyspach Guam. Następnie został wykładowcą anestezjologii i intensywnej terapii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Po powrocie do Europy pracował na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria). W 2006 roku wraz z Prof. Urs Schatzmann założył VAS – pierwszy poza USA międzynarodowy ośrodek edukacyjny z zakresu Anestezjologii i Analgezji weterynaryjnej. Od tamtego czasu powstały liczne projekty badawcze, edukacyjne oraz współpraca kliniczna, ale Peter w dalszym ciągu jest aktywnie związany z Uniwersytetem w Zurychu i jest liderem grupy Experimental Anaesthesia and Analgesia in the CABMM (Center for Applied Biotechnology and Molecular Medicine) – częścią Competence Center of the ETH and the University of Zürich. W roku 2008 Peter utworzył VASTA – pierwszą i jedyną międzynarodową szkołę, która kształci na poziomie międzynarodowym lekarzy weterynarii, techników i pielęgniarki.
Praktyk i pasjonat anestezjologii, którą zajmuje się od kilkunastu lat. Studiował na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (2016), University of Veterinary Medicine Vienna – VetMedUni Vienna (2012-2013) i Freie Universität Berlin (2015-2016). Odbył kilkunastomiesięczny staż w Anaesthesiology and Perioperative Intensiv-Care Medicine VetMedUni Vienna. Członek Association of Veterinary Anaesthetists. Uczestnik kilkudziesięciu kursów, szkoleń, warsztatów i konferencji za granicą i w Polsce (m.in. kursy ESVAS Anaesthesiology I i II, konferencje SEVC, WSAVA, AVA). Na co dzień pracuje w Klinice Weterynaryjnej „Szmaragdowa 24/7” w Lublinie. Prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu anestezjologii weterynaryjnej, zarówno zorganizowane grupowo, jak i indywidualnie w Polsce i za granicą.

lek. wet. Robert Kraczkowski

Praktyk i pasjonat anestezjologii, którą zajmuje się od kilkunastu lat. Studiował na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (2016), University of Veterinary Medicine Vienna – VetMedUni Vienna (2012-2013) i Freie Universität Berlin (2015-2016). Odbył kilkunastomiesięczny staż w Anaesthesiology and Perioperative Intensiv-Care Medicine VetMedUni Vienna. Członek Association of Veterinary Anaesthetists. Uczestnik kilkudziesięciu kursów, szkoleń, warsztatów i konferencji za granicą i w Polsce (m.in. kursy ESVAS Anaesthesiology I i II, konferencje SEVC, WSAVA, AVA). Na co dzień pracuje w Klinice Weterynaryjnej „Szmaragdowa 24/7” w Lublinie. Prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu anestezjologii weterynaryjnej, zarówno zorganizowane grupowo, jak i indywidualnie w Polsce i za granicą.
Wkrótce opis!

dr n. wet. Jacek Mederski

Wkrótce opis!